Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Procjena rizika

Procjena rizika

Procjena rizika najvažniji je dokument zaštite na radu. Ukoliko poslodavac nema Procjenu rizika ili njegova procjena ne odgovara postojećim rizicima na radu, Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.
Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, a za vlastite potrebe može je izraditi i sam poslodavac.
U cilju smanjenja troškova izrade procjene rizika, razvili smo programsko rješenje koje vam omogućava da procjenu rizika izrađujete sami: aplikaciju e-Procjena.