Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Osnovne obveze prema propisima zaštite na radu
 • 1

  PROCJENA RIZIKA

  Poslodavac je obavezan imati procjenu rizika koja odgovara postojećim rizicima na radu. Za neispunjenje ove obveze Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba.

 • 2

  ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

  Poslodavac je dužan najmanje jednom u dvije godine obavljati ispitivanja čimbenika radnog okoliša (osvijetljenost, buka, mikroklima, kemijske štetnosti). Svrha ispitivanja je utvrditi koliko su nalazi ispitivanja u granicama utvrđenim propisima i normama koje se odnose na pojedina područja.

 • 3

  PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

  Poslodavac je dužan izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine. Nepoštivanje ovih obveza kažnjivo je novčanim kaznama od 10.000 kn za pravne osobe i 3.000 kn za odgovorne osobe.

 • 4

  ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

  Poslodavac dužan periodički ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine. Ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10). Ukoliko poslodavac ne može predočiti dokumentaciju o provedenim ispitivanjima, u provedbi inspekcijskog nadzora naredit će se pečaćenje radnih prostorija.

 • 5

  OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

  Svi poslodavci, bez obzira na djelatnost i broj zaposlenih radnika, dužni su provesti osposobljavanje radnika za rad na siguran način u roku od 60 dana po zapošljavanju. Osposobljavanja mogu provoditi samo ovlaštene pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete.

 • 6

  ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA

  Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je dužan redovito obavljati preglede strojeva i uređaja radi utvrđivanja da li su na njima primjenjeni propisi zaštite na radu i da li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika. Ispitivanja strojeva s povećanim rizicima smiju obavljati samo ovlaštene pravne osobe koje zadovoljavaju propisane kadrovske i tehničke uvjete.

 • 7

  OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

  Poslodavac je dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći na radu. U svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, te još po jedan na svakih slijedećih 50 radnika.

 • 8

  ZNAKOVI SIGURNOSTI I UPUTE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

  Radni prostori trebaju biti označeni odgovarajućim oznakama sigurnosti (znakovi opasnosti i zabrana, evakuacijske i sigurnosno-požarne upute). Poslodavac je obavezan na mjestima rada istaknuti pisane upute za provedbu radnog postupka u skladu s pravilima zaštite na radu.

Upitnik za ponudu
NAZIV POSLODAVCA:
Molimo koristite samo slova.
OIB:
OIB mora sadržavati točno 11 brojki.
ADRESA:
Molimo koristite samo slova.
OSOBA ZA KONTAKT:
Molimo koristite samo slova.
TEL:
Molimo koristite samo brojke.
MOB:
Molimo koristite samo brojke.
FAX:
Molimo koristite samo brojke.
E-mail:
E-mail adresa je neispravna.
Broj lokacija na kojima poslujete:
Molimo koristite samo brojke.
Ukupna površina poslovnog prostora:
Molimo koristite samo brojke.
Broj zaposlenih:
Molimo koristite samo brojke.
Imate li u poslovnom prostoru bojler/kotlovnicu:
Molimo odaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Broj strojeva s povećanim opasnostima:
Molimo koristite samo brojke.
TREBAMO PONUDU ZA:
Molimo odaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Označite redni broj obveze:
Molimo izaberite jedan ili više odgovora.