Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

PROGRAMSKA APLIKACIJA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA IZ ZAŠTITE NA RADU

    Procjena rizika najvažniji je dokument zaštite na radu. Ukoliko poslodavac nema Procjenu rizika ili njegova procjena ne odgovara postojećim rizicima na radu, Zakonom o zaštiti na radu predviđena je kazna od 30.000 kn za pravne osobe i 6.000 kn za odgovorne osobe pravnih osoba. Procjenu rizika mogu izrađivati osobe ovlaštene za izradu procjene rizika, a za vlastite potrebe može je izraditi i sam poslodavac. U cilju smanjenja troškova izrade procjene rizika, razvili smo programsko rješenje koje vam omogućava da procjenu rizika izrađujete sami: aplikaciju e-Procjena.

Upitnik za ponudu
NAZIV POSLODAVCA:
Molimo koristite samo slova.
OIB:
OIB mora sadržavati točno 11 brojki.
ADRESA:
Molimo koristite samo slova.
OSOBA ZA KONTAKT:
Molimo koristite samo slova.
TEL:
Molimo koristite samo brojke.
MOB:
Molimo koristite samo brojke.
E-mail:
E-mail adresa je neispravna.
Broj zaposlenih:
Molimo koristite samo brojke.