Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Osnovne obveze zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu  utvrđene su osnovne obveze koje  poslodavac treba ispuniti vezano uz područje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Zakon predstavlja normativni okvir koji se u primjeni provodi putem nekoliko desetaka podzakonskih propisa kojima se pobliže utvrđuju određeni zahtjevi sigurnosti koji proizlaze iz odgovarajućih Direktiva  koje propisuje EU. 

Zakonom o zaštiti na radu određeno je da svaki poslodavac bez obzira na djelatnost koju obavlja  i svoju veličinu mora  izraditi dokument pod nazivom Procjena rizika te osposobiti radnike za rad na siguran način, a ovisno o svojim specifičnostima, odnosno djelatnosti koju obavlja,  dužan je ispuniti i niz drugih obveza kao naprimjer: izrada plana evakuacije i spašavanja, ispitivanje električnih instalacija, radnog okoliša  i strojeva, vođenje propisanih evidencija, liječničke preglede i sl.  Za  neispunjene zakonskih obveza  utvrđene su visoke novčane kazne  - najčešće od 10.000 do 30.000 kn, kako za pravne tako i za odgovorne osobe, a za propuste vezane uz ispitivanja sredstva rada i radnog okoliša sankcije po inspekcijskom nadzoru uključuju i pečaćenje radnih prostorija.

Preventa d.o.o. je  ovlaštena tvrtka koja vam omogućava da brzo i jednostavno ispunite sve svoje obveze  po najpovoljnijim cijenama.

Kompetentni smo  za širok spektar djelatnosti: trgovine, uredske poslove, IT sektor, odvjetničke i javnobilježničke urede, zdravstvene ordinacije, ljekarne, frizerske i kozmetičke salone, ugostitelje, hotele, auto-servise, autoprijevoznike, strojobravarske i stolarske radionice, građevinare, obrtnike svih vrsta, udruge...

Tražite li profesionalnu uslugu po najpovoljnijim uvjetima na tržištu, ispunite naš upitnik za ponudu, a ukoliko niste sigurni što konkretno trebate možete nas i direktno kontaktirati.

Prikaz ključnih prekršaja i načina kažnjavanja prema novom Zakonu o zaštiti na radu možete naći ovdje.

Poslove zaštite na radu obavljamo na temelju ovlaštenja izdanog prema novom Zakonu o zaštiti na radu što je jamstvo da ćete dobiti uslugu usklađenu s novim Zakonom.

>>> Za više informacijama o obvezama i pravima u svezi zaštite na radu pogledajte našu video prezentaciju: 

Medij