Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Propisi vezani uz kemikalije

Zakon o kemikalijama

NN 18/13

Pravilnik o načinu vođenja     očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz     očevidnika

 NN 99/13,     157/13

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja   na tržište i korištenja opasnih kemikalija

NN 99/13,     157/13 

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od  opasnih kemikalija

NN 99/13 

Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina

NN     91/13  

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o graničnim vrijednostima  izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim   vrijednostima

 NN     75/13 

Pravilnik o  graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o   biološkim   graničnim vrijednostima

NN 13/09

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

NN 155/08

Pravilnik o  dobroj laboratorijskoj praksi

NN 38/08

Pravilnik o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih   kemikalija

NN 23/08

Zakon o prijevozu opasnih tvari

NN 79/07

Pravilnik o  posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave  proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o   uvjetima koje   moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje   obavljaju promet na malo ili   koriste opasne kemikalije

NN 68/07

Pravilnik o novim tvarima

NN 61/07

Pravilnik o načinu ispunjavanja sigurnosno-tehničkog lista

NN 111/06

Pravilnik o načinu prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

NN 53/06

Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen

NN 17/06