Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Propisi zaštite na radu

Zakon o zaštiti na radu

NN 71/14

Pravilnik o sigurnosnim znakovima

NN 91/15

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i ili mutagenima

NN 91/15

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu

NN 91/15

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji

NN 91/15

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu pročišćeni tekst

NN 122/14 81/15

Pravilnik o izradi procjene rizika

NN 122/14

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

 NN 112/14

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita

NN 112/14

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

NN 112/14

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN 75/14, 154/14,  79/15

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

NN 29/13 

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju  pri radu s električnom energijom

 NN 88/12

Pravilnik  o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu

NN 1/11

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na     radu te   polaganju stručnog ispita

NN 101/09, 40/10

Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 97/09

Pravilnik o  graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o  biološkim   graničnim vrijednostima

NN 13/09

Pravilnik  o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu

NN 155/08

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama  na radu

NN 155/08

Pravilnik  o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

NN 155/08

Pravilnik  o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

NN 51/08

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu

NN 46/08

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

NN 21/08

Pravilnik  o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne     bolesti

NN 125/07

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

NN 106/07

Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu

NN 79/07

Zakon  o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno     izloženih   azbestu

NN 79/07

Odluka  o proglašenju »Nacionalnog dana zaštite na radu«

NN 61/07

Odluka o osnivanju nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

NN 43/07

Pravilnik  o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja     radnika   zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih   rudarskih radova

NN 40/07

Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja     radnika   zaposlenih u naftnom rudarstvu

NN 40/07

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili  mutagenim tvarima

NN 40/07

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu

NN 40/07

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

NN 39/06

Pravilnik o sigurnosti strojeva

NN 135/05

Pravilnik o sigurnosti i   zaštiti  zdravlja pri radu s računalom

NN 69/05

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta

NN 42/05

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim  opasnostima

NN 114/02,     131/02, 126/03

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

NN 47/02