Preventa

VIŠA RAZINA
SIGURNOSTI

Tehnički propisi

Pravilnik o   tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih   izmjeničnih   napona iznad 1 KV

NN 105/10

Zakon o  zaštiti od neionizirajućeg zračenja

NN 91/10

Pravilnik o  posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće     uporabe

NN 82/10

Pravilnik o  stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje  energetskim postrojenjima

NN 70/10

Pravilnik o  sigurnosti dizala

NN 58/10

Pravilnik za plinske aparate

NN 54/10

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih   granica

NN 41/10

Pravilnik o  energetskom certificiranju zgrada

NN 36/10

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno     eksplozivnim atmosferama

NN 34/10

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

NN 20/10

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije

NN 05/10

Pravilnik o tehničkim zahtjevima žičara za prijevoz osoba

NN 4/10

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

NN 30/09

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom

NN 138/08

Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u inozemstvu

NN 126/08

Popis tijela  za ocjenu sukladnosti opreme pod tlakom

NN 126/08

Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi

NN 126/08

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC)

NN 112/08, 05/10

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

NN 87/08, 33/10

Pravilnik o obliku, sadržaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim     tehničkim zahtjevima

NN 46/08

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu

NN 117/07

Zakon o žičarama za prijevoz osoba

NN 79/07

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i   klimatizacije   zgrada

NN 03/07

Tehnički propis za dimnjake u građevinama

NN 03/07

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila

NN 02/07

Pravilnik o mjernim jedinicama

NN 02/07

Uredba o  sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju   rizik za   zdravlje i sigurnost

NN 138/06

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštiite zdravlja radnika te   tehničkom   nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u   prostorima ugroženim   eksplozivnom atmosferom

NN 39/06, 106/07

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

NN 146/2005

Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN 121/05

Zakon o eksplozivnim tvarima

NN 178/04,   109/07, 67/08

Zakon o mjeriteljstvu

NN 163/03,   194/03, 111/07

Zakon o akreditaciji

NN 158/03, 75/09

Pravilnik o  tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja   namijenjenih   za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

NN 69/98, 148/99